ראש העין
“מרחבים גדולים ומוגדרים היטב בשטח דירה קטן וקומפקטי, כל חלל יוגדר היטב בבית ולא יבלע בחלל אחר...”