MATCHBAR
“בר מסעדה עם נואנסים שמשלבים את העיצוב הישראלי החם עם השפה העיצובית האמריקאית ..”

בר מסעדה בארה"ב ,פרויקט מורכב ומאדגר , בעלי המסעדה - זוג המתגורר בארה"ב רצו להקים בר מסעדה עם נואנסים המשלבים את העיצוב הישראלי החם עם השפה העיצובית האמריקאית שמאפשר אירוח זוגות וקבוצות כאשר כל מתארח יקבל  את המרחב האישי והפרטי שלו. 

בפרויקט נתנה חשיבות עליונה ליצירת תאורת אווירה עלמנת לשמור על המרחב האישי של כל אורח, גופי התאורה התלויים יוצרו ויובאו מחו"ל במיוחד עבור הפרויקט.

הריהוט יוצר במיוחד עבור הפרויקט , במרכז החלל תוצב מערכת ישיבה מרכזית , סגנון הקיים כמעט במרבית הלנצ'ים בארה"ב כדוגמת בר מסעדה בסדרת "חברים ". מניפת הצבעים שנבחרה למקום תרמה  גם היא לאווירה יוקרתית .