ראיון בתוכנית הבוקר

ראיון שבוצע בתכניתם של קובי מחט וקרין מגריזו, ב-20/9/2012, אודות אדריכלות ועיצוב חלל.